آگهی ها

کمک به سازمان خيريه محک

تحلیل تکنیکال شاخص گروه شیمیایی

شروع ریزش بورس تهران در دی 92 با خبر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها همراه شد و با توجه به اینکه گروه پتروشیمی بخش بزرگی از بازار سرمایه ایران را تشکیل می دهد، بسیاری از فعالان بازار معتقدند تا پتروشیمی ها از رکود خارج نشوند، بازار سرمایه رشد نخواهد کرد.

 

شاخی گروه شیمیایی پس از نزول ممتد از آذر 92 تا اسفند 93، وارد یک فاز فرسایشی شده. در واقع بازدهی شاخص شیمیایی در سال 94، مثبت بوده ولی روند حرکتی بسیار کند و در واقع درجا زدن بوده است.

از نظر تکنیکی شاخص شیمیایی پس از یک موج صعودی در ابتدای سال 94، وارد یک فاز حرکت جانبی (رنج) در قالب یک مستطیل شده و اخیراً پس از لمس کف مستطیل، حمایت شده و به نظر می رسد سقف مستطیل را هدف قرار داده است و البته در حین حرکت داخل مستطیل؛ موفق به شکستن خط روند نزولی بلند مدت خود شده است ولیکن رشد پایدار و بلند مدتی شاخص شیمیایی مستلزم شکسته شدن مستطیل به بالاست و فقط در صورت شکسته شدن مستطیل به بالاست که سیگنال رشد بلند مدتی شیمیایی ها صادر می شود.

در روزهای آینده چند سهم از گروه شیمیایی تحلیل خواهد شد.

تحلیل فوق نظر شخصی نویسنده بوده و مسئولیت تصمیم گیری و هر نوع خرید و فروشی بر عهده مخاطب می باشد.