آگهی ها

کمک به سازمان خيريه محک

تحلیل تکنیکال نیروگاه برق عسلویه (بمپنا)

 

بمپنا (نیروگاه عسلویه ) سابقه خیلی زیادی در بورس تهران ندارد ولی از اسفند 92 که سهم عرضه شده، تا به حال در یک کانال مستطیلی در حال حرکت می باشد. (در صورت تعدیل نکردن نمودار نیز، این کانال وجود دارد ولی مستطیل نیست و رو به پایین است). هر موقع به سقف کانال نزدیک شده با عرضه و افت مواجه شده و هربار که به کف نزدیک شده، از آن حمایت شده است.

آنچه به نظر میرسد این است که بمپنا در آخرین مرحله، مسیر کف تا سقف کانال را طی با 5 موج ایمپالس، طی کرده و بعد با یک a,b,c حدود 38 درصد موج صعودی را اصلاح کرده است. نکته قایل توجه این است که این اصلاح 38 درصدی با اصلاح زمانی 100 درصدی همراه بوده است و هفته آینده این اصلاح زمانی 100 درصدی تکمیل می شود. لذا انتظار داریم از هفته آینده مجدداً تقاضا به سهم باز گردد ولیکن سیگنال رشد میان مدتی و اصلی سهم زمانی صادر می شود که سقف کانال با قدرت به بالا شکسته شود. همچنین در صورتی که کف 1133 تومان به پایین شکسته شود، ممکن است کف کانال هدف قرار گیرد. لذا بمپنا می تواند به عنوان سهم پر پتانسیل در واچینگ لیست معامله گران قرار گیرد تا در صورت صدور سیگنال قدرتمند، به آن وارد شوند.

 

تحلیل فوق نظر شخصی نویسنده بوده و بر مبنای قوانین سایت، مسئولیت تصمیم گیری و هر نوع خرید و فروشی بر عهده مخاطب می باشد.