آگهی ها

کمک به سازمان خيريه محک

تحلیل تکنیکال رمپنا و بمپنا

 

رمپنا :

نگاهی به نمودار رمپنا نشون میده که سهم در یک کانال نسبتاً بلند مدت قرار داره و کف و سقف کانال به عنوان حمایت و مقاومت سهم عمل کرده. در حال حاضر سهم به نزدیکی سقف کانال رسیده و ظرف یکی دو روز آینده به سقف کانال برخورد خواهد کرد و به احتمال فراوان در محدوده 900 تا 920 با مقاومت شدید مواجه خواهد شد. کسانی که سهم را از قبل داشته اند، می تونن به شناسایی سود اقدام کنند و کسانی که ندارند در این قیمتها وارد سهم نشوند.

 

بمپنا :

تحلیل تکنیکی بمپنا را قبلاً در اینجا ارائه دادم. سهم دقیقاً در زمان مورد انتظار مورد حمایت قرار گرفت و امروز نیز سقف کانال خودش را به بالا شکست. اهداف قیمتی روی نمودار مشخص شده اند. با توجه به نزدیک بودن سقف کانال بعدی به سطح 162 درصد فیبو پراجکشن، احتمال اینکه این محدوده هدف نهایی سهم باشه، را بیشتر می کنه. حد ضرر خرید سهم، 1250 تومان.

مطالب فوق نظرات شخصی نویسنده بوده و برمبنای قوانین سایت مسئولیت تصمیم گیری بر عهده مخاطبان خواهد بود.