آگهی ها

کمک به سازمان خيريه محک

تحلیل شاخص کل فرابورس

 

در این پست الگوهای قیمتی و زمانی شاخص کل فرابورس را بررسی می کنیم.

ابتدا به تصویر شاخص کل فرابورس در تایم فریم روزانه توجه کنید.

 

 

الگوهای قیمتی و زمانی روی تصویر فوق نمایش داده شده. شاخص یک الگوی Bearish Gartley تشکیل داده و با رسیدن به هدف گارتلی، دچار مقاومت شده و راه اصلاح در پیش گرفته.

نکته با اهمیت اینه که هدف زمانی الگوی گارتلی، 11 شهریور ماه بوده ولی شاخص یک ماه و نیم زودتر به هدف قیمتی رسیده. بعلاوه گامهای صعودی الگو ( گام AB و گام CD ) با شیب زیاد طی شده و گامهای اصلاحی با شیب ملایم. این موضوع می تونه نوید بخش این باشه که شاخص فرابورس پس از طی شدن فاز اصلاحی، مجدداً صعودی بشه و به سمت سقف کانال فرضی حرکت کنه. البته شاخص فرابورس هنوز این فرصت را داره که با رشد تا 998 واحد تا 11 شهریور یا 10 آذرماه، الگو را تبدیل به CRAB بکنه که اگه چنین اتفاقی بخواد بیفته باید به زودی شاهد حمایت شدید از شاخص باشیم.

ولی فعلاً با توجه به این الگو، موج DE می تونه تا محدوده قیمتی و زمانی که روی تصویر مشخص شده، حرکت اصلاحی داشته باشه تا خودش یک الگوی AB=CD معکوس را تشکیل بده. زمان مورد نظر روی تصویر مشخص شده ولی این امکان هم هست که روز 11 شهریور که زمان مقاومت شاخص بوده به دلیل اینکه الگو زودتر از زمان به هدف رسیده، تغییر ماهیت بده و تبدیل به حمایت زمانی بشه.

در هر صورت فعلاً باید حرکت شاخص را در داخل کانال نزولی فرضی صعودی تحلیل کرد و با نزدیک شدن شاخص به کف کانال وارد شد و با نزدیک شدن به سقف، خارج شد.

 

مطلب فوق نظر شخصی نویسنده بوده و مسئولیت تصمیم گیری بر عهده مخاطب می باشد.